Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni na adres e-mail bok@almuz.pl lub na piśmie, wysyłając je na adres Sklep Internetowy Zawiasy24.pl, 41-902 Bytom, ul. Lenartowicza 6/5. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Rekomendujemy przesyłanie wszelkiej korespondencji na podany powyżej adres e-mail. Wysyłanie korespondencji drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) może znacząco opóźnić odpowiedź ze strony obsługi sklepu internetowego.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • towarów produkowanych na zamówienie

W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Sklep Internetowy Zawiasy24.pl, 41-902 Bytom, ul. Lenartowicza 6/5.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

pixel